MONTERA EXTRALJUS

Detta är en generell monteringsmanual, en steg-för-steg instruktion för hur extraljus monteras. Vi vill understryka att denna manual är till för att ge en ungefärlig bild av hur en montering sker. Detta är på intet sätt en modellanpassad instruktion som till punkt och pricka avser installation på samtliga bil- eller årsmodeller. Vi hänvisar alltid våra kunder till en auktoriserad verkstad för montering av extraljus. Vill man dock göra monteringen själv, så kan man ta hjälp av dessa steg. Installationen avser att extraljusen tänds ihop med helljusen. Vi använde följande huvudprodukter vid vår montering: extraljus, fäste och reläsats. Vi har även säkerhetsställt om behov av Cannectdosa finns. Huruvida det behövs en Canbusdosa till bilen eller ej beror på bilens årsmodell. Generellt behövs denna box på de flesta bilar tillverkade efter år 2012-2013. Dock har alla biltillverkare sina undantag, och det bästa är egentligen att ringa till en bilhandlare som är specialiserad på ditt bilmärke och fråga om det behövs en Canbusdosa (eller Interface som det också kallas) för att koppla in extraljusen.


1. Montera bort registreringsskylt

Ta av registreringsskylten samt skruva av skylthållaren.2. Montera extraljusfästet

Montera först extraljushållaren på bilen. Montera efter det fästen för extraljusen på extraljushållaren. I och med denna monteringsordningen så går det i ett tidigt skede att ställa in ljusen på bilen, samt att extraljushållaren blir lättare viktmässigt att montera på själva fordonet.3. Skruva fast extraljushållaren

Skruva fast extraljushållaren där din registreringsskylt tidigare satt. En fördel här kan vara att använda brickor bakpå skruven då detta ökar stabiliteten ytterligare. Du kan alltid borra nya hål i fästet om du ser behov av detta.4. Montera tillbaka registreringsskylten

Montera tillbaka skylthållaren och registreringsskylten på extraljushållaren. Fästena för extraljusen ska vara ovanför registreringsskylten. Om extraljushållaren täcker dina tidigare monteringshål så kan nya hål behöva borras i kofångaren. Var noga med att stabilisera med hjälp av mutter eller brickor om behovet finns.
5. Fäst extraljusen

Montera extraljusen i fästena med hjälp av medföljande skruvar. Var noggrann med att dra åt ordentligt6. Fäst stabiliseringsstagen

Vinkla stagen så att de sitter bra mot både extraljuset och grillen. Fäst stagen där stabil och stadig monteringsyta finns tillgänglig.7. Kablaget

Dra kablarna genom grillen. Behöver kablarna skarvas så är det fördelaktigt att använda skarvkontakter i kombination med krympslang. Placera sedan skarvningen innanför grillen. Detta för att undvika att smuts, fukt och damm tas in i kablaget.8. Reläsatsen - del för del

Här följer de basala delarna av ett reläs uppbyggnad. OBS! Ta aldrig plus- och
minuspol samtidigt då detta kan resultera i en stöt.

Minuskälla (-)
Ska kopplas till minuspol: jord/chassi eller kopplingsbox

Pluskälla (+)
Ska kopplas till pluspol

Säkringshållare/säkring
Skyddar mot felkopplade eller överbelastade extraljus och ska monteras så nära
pluspol som möjligt.

Styrström
Denna skickar signalen som styr på- och avstängning av extraljusen. Smidigaste anslutningen sker genom en så kallad “tjuv” där man tar plusmatningen från helljuset.


Strömmatning
Om DT-kontakt inte finns så kan man ansluta mot kabelstump genom att klippa bort kontakten


Relä
Denna del tänder och släcker extraljusen9. Kabelanslutning

Minuskälla (-):
Minuskällan kopplas mot minuspol (-). Detta kan göras via kopplingsboxen (om en sådan finns), bilens chassi (jord) eller direkt till batteriet.


Pluskälla (+):

Pluskällan kopplas mot pluspol (+). Detta kan göras vi kopplingsboxen (om en sådan finns) eller direkt till batteriet.


Styrström, tändtråd och att hitta strömmatning till helljuset:

Viktigt här är att komma ihåg att uppbyggnaden skiljer sig från fordon till fordon. I vissa fall finns strömkabeln precis bakom helljuslampan, vilket underlättar installationen.

För att veta vilken kabel som ska kopplas in så måste man mäta vilken kabel som går till helljuset. Detta kan göra med hjälp av multimeter/voltmeter. På så sätt tar man reda på vilken pol som ger utslag när helljuset är påslaget.

När kabeln till helljuset identifierats så ska denna kopplas till tändningstråden på relät. Detta görs enklast med en skarvklämma, även kallad grenkontakt.10. Testa

Har inkoppling skett rätt så ska extraljusen nu tändas samtidigt som fordonets helljus. Kör försiktigt!


Fri frakt över 1495:- 30 dagars öppet köp!