Lagar och regler för extraljus

Sedan 1 januari 2005 är det lag på att all belysning som används på bilar ska inneha en E-märkning som understryker dess rätt att användas på allmänna vägar inom Europa. Detta gäller såväl fordonets origianallyktor som extrainsatta ljus. Nedan går vi igenom och benar ut de vanligaste missuppfattningarna kring bestämmelser och regler för just extraljus.


E-Märkning

Extraljus behöver vara E-märkta och även inneha ett referenstal. Märkningen på lampan ska börja med bokstaven e följt av siffror. En lampas referenstal nämns i tidigare nämn E-märkning, och indikerar hur starkt en lampa lyser. Ju högre referenstalet är desto starkare är ljuset som lampan avger. Inom Europa får referenstalet på en bils hel- och halvljus inte överstiga värdet 100.Referenstal

I Sverige har referenstalet ingen praktisk betydelse och kan därför upplevas som onödig. Men om du ska ta din bil utanför Sveriges gränser så är det betydligt hårdare lagkrav som gäller. En lampas referenstal nämns i tidigare nämn E-märkning, och uppger hur starkt en lampa lyser. Ju högre referenstal, desto starkare ljus och längre räckvidd. Inom Europa får referenstalet på en bils hel- och halvljus inte överstiga 100. 

Montering

Monteringen av extraljus är egentligen det som är det absolut svåraste. Inte på grund av att installationen i sig är svår, utan för att många missar de föreskrifter som finns enligt svenskt regelverk gällande hur extraljus får monteras på ett fordon.

Höjd: Minimum: 25 cm från marken. Maximum: 1,5 m från marken

Sidled: Maximum: 40 cm från yttersta begränsningen

Mitten: 60 cm i mitten av fordonet ska vara helt rent, varken reflexer eller lampor får monteras där


Den sistnämnda punkten, den som understryker vikten av att bilens mittsektion är ren från belysning, är också den som flest förare missbedömer och fastnar i vid ett stickprov eller dylikt. Checklista för montering av extraljus

Har dina extraljus rätt e-märkning?

Är extraljusen monterade enligt Transportstyrelsens föreskrifter när det kommer till höjd och bredd?

Har bilens helljusstrålkastare kopplats in så att den slocknar direkt vid omkoppling fron hel- till halvljus?För mer information kring montering av extraljus och hur dessa ska användas i trafiken, läs Transportstyrelsens författningssamling TSFS 2013:63:
https://www.transportstyrelsen.se/TSFS/TSFS%202013_63.pdf


Fri frakt över 1495:- 30 dagars öppet köp!